Ελληνικός Κόσμος

Παρασκευή,
17 Νοεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Πέτρας (Βοιωτίας) μάχη

Ήταν ξημερώματα της 12ης Σεπτεμβρίου 1829, όταν τα τουρκικά στρατεύματα επιτέθηκαν κατά των ελληνικών οχυρωμάτων στη θέση Πέτρα της Βοιωτίας. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, έχοντας ενημερωθεί έγκαιρα για τις κινήσεις των εχθρικών στρατευμάτων από την Αττική προς τη Θεσσαλία, επέλεξε τη στενή αυτή δίοδο για να εμποδίσει τη διέλευση των Τούρκων. Η διάταξη των ελληνικών δυνάμεων ήταν τόσο έξυπνη στρατηγικά, ώστε «μετά δυο ώραις πόλεμον η οπισθοδρόμησις, κατασταθείσα γενική, έμεινεν ένδοξος και περιφανής η διά την θέσιν ταύτην νίκη εις τους Έλληνας», όπως περιγράφει την τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης ο Νικόλαος Κασομούλης.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ